Praktijk Goed Aardig

Geavanceerde psychotherapie

G. Wieringa

dhr. G. Wieringa


contactgegevens


Dhr. Gert-Jan Wieringa – GZ-Psycholoog en Psychotherapeut
Lid: LVVP, VEN , aspirant lid NVPP

BIG-nummer 69916438625 Beroep Gezondheidszorgpsycholoog
BIG-nummer 89916438616 Beroep Psychotherapeut

Praktijk Goed Aardig. Psychotherapie Wieringa. 

agb praktijk 94059997 kvk 57137277

emailadres info@praktijkgoedaardig.nl

telefoon Praktijk Goed Aardig: 06-83284069


Ik ben Gert-Jan Wieringa, GZ-Psycholoog en Psychotherapeut.  Ik heb mijn eigen praktijk in een gebouw waar ik met meerdere goede (hoog opgeleide) en aardige collega’s het pand deel. Goed en grondig werken en goedaardig zijn; dat zijn mijn kernwaarden waarvanuit ik werk.

Daarom is mijn praktijknaam: Goed Aardig. Psychotherapie G Wieringa.

DOELGROEP

Mensen met

angstgerelateerde problemen, depressieve gevoelens,

chornische vaag ongelukkige gevoelens,

'vage'klachten,

adhd,

lichtere vormen van verslavingsproblematiek,

en mensen die vastgelopen zijn in contacten en overmatig negatieve denk en voelpatronen over zichzelf en anderen ontwikkeld hebben in hun (vaak vroege) leven. Die laatste (persoonlijkheids)problematiek heeft vaak langere behandeling nodig om succesvol te zijn. 


NIET kan ik mensen behandelen die opname of zeer intensieve zorg behoeven.


VAKKUNDIGE DOORVERWIJZING

In alle gevallen kan ik redelijk vakkundig hele goede verwijzingen doen naar andere therapieen en instituten met wie ik in goed contact sta.

KWALITEIT PRAKTIJKVOERING: PRIVACY&BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 LVVP

Mijn praktijk wordt gevisiteerd door de LVVP (Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten).  Dat staat voor het werken volgens de meest moderne standaarden. Dit is na te lezen in mijn Kwaliteitsstatuut (rechtermuisknop klikken om te openen).


Geheel volgens deze richtlijnen van de LVVP heb ik veel (team) overleg met collega’s over de best passende behandelingen en interventies in intervisies, intakeberaad en deskundigheidsbevorderingen.


PRIVACYSTATEMENT

(rechtermuis klikken om te openen)

Volgens dezelfde richtlijnen van het LVVP is het privacy beleid ingericht (zie mijn privacy statement).

U bent en blijft eigenaar van uw dossier en u heeft onder andere inzagerecht, copieerrecht en recht op vernietiging.

Informatie hierover wordt ook mondeling aan het begin van de behandeling uitgebreid aan u toegelicht en ook schriftelijk aan u overhandigd zodat u alles over uw rechten, informatie over vergoedingen (ik werk ongecontracteerd) en klachtenregelingen thuis kan nalezen.

 

Wachttijd:

Via het praktijknummer van Praktijk Goed Aardig kunt u zich bij mij aanmelden (0683284069). De wachttijd voor mijn praktijk is meerdere maanden. Maar u kunt al eerder bij andere therapeuten terecht die eveneens een eigen praktijk hebben in het gebouw waar mijn praktijk zit.


Nood:

Mocht u echt in nood raken dan kan u contact opnemen met de huisarts en na kantoortijden wordt u met de achterwacht van uw huisarts verbonden.


Verwijzers: kunnen mij ten allen tijde via het mobiele kantoornummer bereiken van Praktijk Goed Aardig (0683284069).werkwijze

Hoogwaardige (psychoanalytische) kennis over jezelf en anderen kan je slagkracht enorm versterken. Het kan ook je relatie(s) versterken. Relatietherapie (EFT emotionally focussed therapy) is daarom helemaal mijn ding. En ik kan daarbij heel wat heftigheid in goede banen leiden want ik werk ook veel met trauma en persoonlijkheidsproblematiek en verslaving. Ik werk ook elders in de intensieve complexe verslavingszorg. Ik pas een combinatie toe van analytisch georiënteerde therapie (relatie gerichte interventies) en schemagerichte gedragstherapeutische interventies (concreet gedragsgericht).


Ik studeer zelf nog volop en ben in de afrondende fase van de opleiding tot pyschoanalyutisch psychotherapeut om zo een dieper begrip te hebben voor de inhoud van iemands handelen en voelen. 


Tevens is mijn opleiding tot EMDR Practitioner in de afrondende fase want ik behandel de complexere traumatiseringen omvooral opgevoeidngsgerelateerde zaken te verwerken en zo in het nu soepeler en effiecenter mensen te kunnen helpen functioneren.
VERGOEDING DOOR VERZEKERAAR EN OVERBLIJVENDE EIGEN KOSTEN

Psychologische behandelingen worden niet meer allemaal vergoedt. Soms wordt de behandeling geheel vergoedt en soms slechts gedeeltelijk. Het is dus van belang dat u voorafgaande aan de behandeling een duidelijk beeld heeft van welke kosten u eventueel gaat maken. Die bereken ik samen met u zodat u weet waar u aan toe bent voordat de behandeling start. Hieronder staat alvast informatie daarover.


Ik werk ongecontracteerd. Ik heb dus  geen contracten met verzekeraars. Dit houdt in u in de meeste gevallen een gedeelte zelf dient te betalen wat afhangt van welk percentage uw verzekeraar vergoed van ongecontracteerde behandelaars zoals ik.

-Vaak wordt rond de 70% vergoedt (natura polis) en soms wordt 100% vergoed (als u een restitutiepolis heeft).

-Samen met u bereken ik wat u eventueel kwijt bent. Pas als u instemt met eventuele kosten gaat de behandeling van start Daarom is het eerste gesprek vrijblijvend.  

-Verder dient u elk jaar uw Eigen Bijdrage aan behandelingen te betalen (385 euro in 2019) TENZIJ u die al kwijt was aan artsbezoeken of medicijnen. 

-Ik help u graag met alles uit te zoeken maar u blijft zelf verantwoordelijk. U kunt altijd dubbel checken door uw verzekeraar te bellen.  

MY FAVORIETE BOEKEN

Patronen Doorbreken/

Breaching through negative thinking patterns

Van Genderen


Houd me vast/Veilig verbinden

Sue Johnson


Psychoanalytic diagnosis. McWilliamsCopyright © All rights reserved.