VERGOEDING DOOR VERZEKERAAR, PRIVACY, KLACHTENPROCEDURETARIEVEN/VERGOEDING DOOR VERZEKERAAR


Psychologische behandelingen worden niet meer allemaal vergoed. Soms wordt de behandeling geheel vergoed en soms slechts gedeeltelijk. Het is dus van belang dat u voorafgaande aan de behandeling een duidelijk beeld heeft van welke kosten u eventueel gaat maken. Die eventuele kosten bekijk ik samen met u zodat u weet waar u aan toe bent voordat de behandeling start. Dat blijft uw eigen verantwoordelijkheid dus dubbel checken bij uw verzekeraar blijft van belang.

Hieronder staat alvast informatie daarover.


Ik werk voornamelijk gecontracteerd en heb dus contracten met bijna alle verzekeraars ( dat zijn contracten voor het zogeheten Kwaliteitstatuut Sectie II monodisciplinair, ofwel voor de vrijgevestigde eenmanspraktijk, waar de behandelaar dus niet in een multidiciplinair team werkt maar monodisciplinair werkt als enkele behandelaar).

Voor2024heb ik contracten met:

- Zorg en Zekerheid

- Zilveren Kruis (inclusief FBTO, Pro life, Interpolis)

- VGZ (incl. Univé Zorg, Bewuzt, IZA, Zekur, IZZ, Zorgzaam, UMC zorgverzekering, UnitedConsumers)

- Menzis (incl. Anderzorg, HEMA, VinkVink)

- DSW

- Aevitae

- ASR/Ditzo


verwijsbrief van de huisarts:
Voor aanvang van de intake dient u in het bezit te zijn van een geldige verwijsbrief van de huisarts. Dat is een brief met mijn naam erop, en de agb code van de huisarts en een vermelding van de diagnose of in elk geval een 'vermoeden van' een DSM diagnose. Een DSM diagnose is een diagnose volgens de officiele Diagnostical Statistical Manual of psychological diagnoses, Deze verwijsbrief heb ik van u nodig bij het eerste intakegesprek want pas vanaf de datum van de verwijsbrief worden consulten vergoed (als u die verwijsbrief pas later i mee zou nemen en dan wordt de intake niet vergoed door de verzekeraar).

    Heeft u een huisarartsbrief en heeft uw verzekeraar met mij een contract dan wordt de behandeling in principe vergoed vanuit het basispakket. U dient wel ook de jaarlijke eigen bijdrage van 385 euro te betalen (tenzij u dit bedrag al heeft uitgegeven aan bijvoorbeeld huisartsbezoek of medicijnen). Hierbij komt eventueel ook nog uw eigen risico als u een hoger eigen risico heeft gekozen in uw verzkering.

     Alleen voor ONVZ en CZ heb ik geen contracten (hopelijk in de toekomst wel). Dit houdt in dat u voor deze verzekeraars een gedeelte zelf dient te betalen (rond de 40 a 50%, afhankelijk van uw specifieke polis. Welk percentage u dient te betalen kan ik samen met u bekijken).


Tarieven:

Het maximale uurtarief wordt door de Nederlandse Zorg Autoriteiten (NZA) vastgesteld op basis van onder andere de reeele kosten die gemaakt worden door de diverse aanbieders in de GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg).

De tarieven zijn ook terug te vinden op de NZA website: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_752075_22/, bijlage 3). De behandelaar krijgt van de verzekeraar tussen de 85 en 96 % van dat bedrag bruto uitbetaald.             

    Voor ONVZ en CZ vraag ik het officiele NZA tarief aan u en u dient dan zelf de rekening die u maandelijks krijgt in te dienen bij uw verzekeraar. De verzekeraar betaalt u wettelijk verplicht binnen twee weken uit. U krijgt dan rond die 50% of meer  uitgekeerd. 


Het (maximale) NZA tarief voor een behandel-consult bij een psychotherapeut van 45 minuten is €156,72. Het NZA tarief voor een behandel-consult van 60 minuten is €186,80.

   Het NZA tarief van een diagnostiek consult is voor een consult van 60 minuten €211,06. Dit is voor een intake consult of voor eventuele latere uitgebreidere diagnostiek, mocht u dat van belang zijn en u dat zou willen.

   Diagnostiek kan door mij gedaan worden. Dat is alleen maar nodig indien de draagkracht in verhouding tot de draaglast (de mate waarin u de therapiebelasting aankunt) voor een kortdurende behandeling niet groot genoeg lijkt te zijn. Dan kunnen u en ik samen onderzoeken of er heel misschien nog andere diagnoses spelen en of er heel misschien moet worden overgegaan / doorverwezen naar een specialistische behandeling (lees; langere intensievere behandeling).

    Ik zal u nooit in 'hokjes' drukken; het gaat namelijk niet om de getalsmatige uitkomsten van de vragenlijsten. Het gaat erom wat u en ik er samen als belangrijke interpretaties van die getallen uithalen ten dienste van uw concrete behandeldoelen.

.

Niet alle psychologische klachten worden vergoed. Lichte  klachten vallen niet onder de verzekerde zorg (o.a. rouwverwerking, aanpassingsstoornissen of relatieproblemen of puur werkgerelateerde burnout), In dat geval wordt u terugverwezen naar de huisarts. U kunt er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen.

Wanneer u er voor kiest om zelf te betalen, dan geldt het Nza-tariefvoor niet- basispakketzorg, namelijk 117,33 euro per sessie. Het voordeel van zelfbetalen is dat niet bij de verzekeraar bekend is dat u een behandeling volgt.


Privacyverklaring:

Ook als u wel rekeningen indient bij uw verzekeraar dan kan u een zogeheten Privacyverklaring tekenen zodat de diagnose niet direct zichtbaar wordt op de factuur. Ook de zogeheten 'Zorgvraagzwaarte typering' wordt dan niet zichtbaar voor de verzekeraar. In de toekomst zal op basis van deze Zorgvraagzwaarte gebaseerd worden hoe lang een behandeling mag duren maar dat is nu nog niet het geval. De behandelaar moet echter al wel deze zorgvraagzwaarte typering van u aanleveren bij de NZA, geanonimiseerd of niet geanonimiseerd.


Afspraak annuleren:

Indien u verhinderd bent kunt u een afspraak kosteloos afzeggen, per sms bericht of email, als dat minimaal 24 uur of in elk geval 1 werkdag van tevoren bericht wordt. Bij niet of niet-tijdige afzegging wordt een deel van de kosten, namelijk 75 euro, in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet door u bij uw zorgverzekeraar worden ingediend.


-Samen met u bereken ik wat u eventueel kwijt bent mocht uw verzekeraar niet een contract met mij hebben. Pas als u instemt met eventuele kosten gaat de behandeling van start Daarom is het eerste gesprek vrijblijvend.  

-Ik help u graag met alles uit te zoeken maar u blijft zelf verantwoordelijk. U kunt altijd dubbel checken door uw verzekeraar te bellen. 
KWALITEIT PRAKTIJKVOERING:

PRIVACY&BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS EN KLACHTENPROCEDURE


LVVP EN KIBG:

Mijn praktijk wordt gevisiteerd door de LVVP (Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten) en de KiBG (Keurmerk Kwaliteit in de generalistische Ggz). Dat staat voor het werken volgens de meest moderne standaarden. Dit is in detail na te lezen in mijn Kwaliteitsstatuut (rechtermuisknop klikken om te openen). Veel informatie hieruit staat al op deze webpagina.


Klachten:

Als lid van de LVVP ben ik aangesloten bij een klachtenregeling.

Mijn vak beoefen ik met oprechte passie en compassie. Toch ben ook ik een mens die fouten kan maken. Ik zal altijd proberen u daarin te horen en redelijkerwijs tegemoet te komen. U kunt echter altijd een klacht indienen via https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/.


Privacy en Privacystatement

Over de zeer belangrijke bescherming van uw privacy, kunt u meer lezen in mijn zogeheten 'Privacy statement' document. Dit document kunt u downloaden door met de muis te klikken op dit woordje Privacy statement. 

Hierin staat meer over de inhoudelijke kant van uw privacy (hoe ik mij houd aan de zeer strikte geheimhoudingsplicht). Tevens wordt uitleg hierin gegeven over de technische kant van uw privacy. Er wordt bijoorbeeld benoemd dat ik van een officieel erkende betaalde beveiligde mailverbinding en beeldbel-verbinding gebruik maak en een zwaar beveiligd EPD heb ofwel electronisch patienten dossier. In dit EPD worden uw gegevens 15 jaar bewaard, tenzij u om vernietiging vraagt. Mijn privacybeleid is ingericht volgens de richtlijnen van het LVVP. De algemene privacyfolder vindt u door te klinken op het woord Privacyfolder LVVP .

In dit document staat alles over uw rechten en plichten, zoals dat u eigenaar bent en blijft van uw dossier en dat u onder andere inzagerecht heeft en copieerrecht en recht op vernietiging. Deze informatie hierover wordt ook mondeling aan het begin van de behandelinguitgelegd.  Die informatie kunt u ook nog uitgebreid nalezen in de LVVP folder die u dan krijgt.


Wachttijd

Zie ook de eerste pagina 'De Praktijk' 

De wachttijd voor mijn praktijk is meerdere weken, namelijk PER FEBRUARI 4 weken voor intake en daarna 8 weken tot aan de start van de behandeling. De wachttijd wordt maandelijks bijgewerkt.