Praktijk Goed Aardig

Geavanceerde psychotherapie

G. Wieringa

   dhr. G. Wieringa


       CONTACTGEGEVENS, KWALIFICATIES, BEREIKBAARHEID, DOELGROEP, DOORVERWIJZING Contactgegevens


Praktijk Goed Aardig. Psychotherapie Wieringa.

BIG-nummer 69916438625 Beroep Gezondheidszorgpsycholoog
BIG-nummer 89916438616 Beroep Psychotherapeut

agb praktijk 94059997 kvk 57137277

emailadres info@praktijkgoedaardig.nl

telefoon Praktijk Goed Aardig: 06-83284069


Ik ben Gert-Jan Wieringa, GZ-Psycholoog en Psychotherapeut.

Ik heb mijn eigen praktijk in een gebouw waar ik met meerdere goede (hoog opgeleide) en aardige collega’s het pand deel.

Goed opgeleid en goedaardig steunend, zodat u zich minder alleen voelt staan in het bereiken van uw concrete doelen; dat zijn de kernwaarden waarvanuit ik werk.

Daarom is mijn praktijknaam: Praktijk Goed Aardig.


Kwalificaties

-GZ-Psycholoog (Gezondheidszorg psycholoog registratie voor diagnostiek en uitvoerend behandelen van meestal minder complexe problematiek of van complexe problematiek onder regie van een psychotherapeut of klinische psycholoog)


-Psychotherapeut (registratie voor behandelen als regiebehandelaar van complexe problematiek)


Specialisaties:

-lid VEN Vereniging EMDR Nederland (EMDR practitioner) voor traumabehandelingen


-lid VGCT (Vereniging voor gedrags en cognitieve therapie) voor gedragsgerichte veranderingen.


-aspirant lid VSt (Vereniging voor schematherapie) voor veranderen van diepere schema's / kernovertuigingen die het veranderen van gedrag kunnen versterken indien nodig. 


-aspirant lid NVPP (Nederlandse vereniging voor psychoanalytische psychotherapie) voor als extra analyse van de problematiek nodig is met name over het contact met tussen client en therapeut.


Over de verschillen en overeenkomsten en bruikbaarheid van interventies uit de Cognitieve gedragstherapie, traumagerichte EMDR techniek, schematherapie en psychoanalytische psychotherapie, staat in onderstaande sectie over de WERKWIJZE meer vermeld. Hoewel ik stevig opgeleid ben houd ik niet van het denken in hokjes en niet om vanuit een enkele therapie stroming te werken. Er zijn vaak namelijk meerdere interventies van meerdere therapiestromingen geschikt om een bepaalde concrete gewenste verandering te bereiken. Ik heb een voorkeur om in overleg met client interventies te kiezen die voor het bereiken van de doelen op dat moment krachtig kunnen werken.

Alle interventies passen in elk geval bij de meest moderne recente onderzochte richtlijnen. 


Kwaliteitskeurmerken

-Gevisiteerd door LVVP (Landelijke vereniging vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten)


-aspirant lid KiBG (Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ).


Zowel de LVVP als de KiBG zijn door de beroepsgroep en verzekeraars erkende instanties die kwaliteit en privacy-veiligheid van mijn praktijk waarborgen.Bereikbaarheid

(deze gegevens staan ook herhaald op de pagina Contact&English form)


Op werktijden ben ik bereikbaar op mijn werknummer 06-83284069

en middels appen via Signal (een veilige app te vinden in de Playstore of Apple store) en via mailen naar info@praktijkgoedaardig.nl.

Ik probeer dezelfde dag te reageren en eventueel een gesprekstijd af te spreken.


-Uiteraard is altijd de ACHTERWACHT van uw huisarts te bereiken voor spoed buiten werktijden (staat op de website of de voicemail van uw huisarts).


-Ook raad ik al mijn clienten de LUISTERLIJN aan 088-0767000 waar mensen heel goed opgeleid zijn om zinvol en vaardig te luisteren zonder dwingende adviezen te geven (het zijn geen behandelgesprekken).


-En dan is er nog de SUICIDE-PREVENTIELIJN 0800-0113 (dus NIET 113).

Aangetoond is dat mensen die hiernaar bellen echt meer kans maken te overleven en dat achteraf zelf erg blij mee zijn gebeld te hebben.


-Bezorgde familie of bekenden die levensbedreiging vermoeden kunnen dat altijd melden bij 112.


contactpersoon:

Er dient door u als client overigens altijd een formele contactpersoon aangewezen te worden in een behandeling. Die krijgt nooit behandelinformatie maar bij vermoeden van ernstige nood of levensbedreiging van een dient er iemand langsgestuurd te kunnen worden om even te kijken hoe het met u gaat. Dit gebeurt nooit zonder u als client daarover van tevoren te informeren. Dit is een behandelrichtlijn. Die wordt bijna nooit toegepast maar het is bekend dat dit bij kan dragen een een veilige situatie.Tarieven en Privacy 

Zie ook de pagina 'TARIEVEN EN PRIVACY'

-Ik ben gecontracteerd met de meeste verzekeraars behalve ONVZ en CZ. De verzekeraarss met wie ik een contract heb vergoeden uw behandelingen. Voor ONVZ en CZ krijgt u een beperkte vergoeding en dient u zelf bij te betalen. Hoeveel u dient bij te betalen staat op de pagina ; Tarieven en Privacy'. Dat is ongeveer 40 a 50% van het sessiebedrag. Het is uw eigen verantwoording om dit uit te zoeken en na te gaan bij uw verzekeraar al help ik u er wel bij.

-Uw privacy is uiteraard van groot belang. Over hoe uw Privacy gewaarborgd wordt kunt u de uitleg op diezelfde pagina zien. Daar kunt u mijn Prviacy Statement document downloaden, waarin dit onderwerp uitgebreid wordt toegelicht. Het lidmaatschap van de LVVP en de KiBG draagt bij aan een up to date beveiligde praktijk.DOELGROEP

-Ernstigere angstgerelateerde problemen

 

-Trauma behandelingen


-Ernstigere depressieve gevoelens


-Ernstigere chronische vaag ongelukkige gevoelens ('vage' klachten), die op veel levensgebieden problemen geven


-ADHD (de complexere vormen)


-Verslavingsproblematiek als die

samen met de eerder genoemde klachten meespeelt of als die eerder is behandeld in een verslavingskliniek en nog nazorg behoeft (niet als hoofddiagnose)


-Geaardheidsvraagstukken


-Persoonlijkheidsproblematiek van mensen die overmatige negatieve denk en voelpatronen over zichzelf en anderen ontwikkeld hebben in hun (vaak vroege) leven en die daardoor vastgelopen zijn op meerdere levensgebieden zoals in relaties werk en vriendschappen.  


Omdat ik met mijn solopraktijk niet kan opschalen naar psychiatrische zorg (met snelle gesprekken met psychiaters bij nood of andere vormen van verblijf of opvang). Hierdoor kan ik NIET mensen behandelen die opname nodig hebben of zeer intensieve zorg behoeven van psychiaters/artsen of die extreme externe stressoren meemaken zoals geen woon of verblijfplaats hebben. Ernstige verslavingsproblematiek of accute psychotische stoornissen en bipolariteit dient volgens richtlijn bij een daarin gespecialiseerde instelling behandeld te worden in teamverband en met opschaalmogelijkeden.


Vakkundige doorverwijzing

Soms blijkt in de pre-intake aan de telefoon (en soms tijdens de initake) dat uw problematiek gelukkig minder ernstig is. Ik mag mensen helpen als die een diagnose volgens de DSM5 hebben (diagnostical statistical menual van psychologische aandoeningen). U kan dan zeker nog hulp krijgen. U bent dan misschien al ruim voldoende geholpen door bijvoorbeeld gesprekken met de POH van uw huisarts (praktijkondersteuner huisarts) of middels mogelijkheden die de gemeente aanbiedt aan begeleiding (wijkteams).


 

Wachttijd


Via het praktijknummer van Praktijk Goed Aardig kunt u zich bij mij aanmelden (0683284069). Er volgt dan een zogeheten pre-intakegesprekje met u om te kijken of mijn aanbod en kwaliteiten passen bij uw hulpvraag. 

De wachttijd voor mijn praktijk is PER FEBRUARI 4 weken voor intake en daarna 8 weken tot aan de start van de behandeling. Maandelijks wordt de wachttijd geactualiseerd.

Een wachttijd vind ik zelf vervelend maar dit heeft te maken met dat ik een kleinere deeltijd eenmanspraktijk heb. Volgens de zogeheten treek norm voor wachttijden (de norm die is afgesproken in de ggz) is de tijd tot aan intake maximaal 4 weken en daarna maximaal 8 weken tot aan start van de behandeling. Ik probeer daar aan zoveel mogelijk te voldoen door samen met clienten een zo efficient mogelijke behandeling na te streven die niet langer duurt dan nodig.


Maar u kunt via uw zorgverzekeraar vragen om zorgbemiddeling. Misschien kunt u al eerder bij andere therapeuten terecht die eveneens een eigen praktijk hebben in het gebouw waar mijn praktijk zit. Ook help ik graag met meedenken over doorverwijzingen naar diverse grotere en kleinere instellingen. U kunt verder ook een therapeut zoeken op

https://mijn.vgct.nl/vgct-register/ en op www.schematherapie.nl bij de knop 'zoek een therapeut'.


Klacht

Als lid van de LVVP ben ik aangesloten bij een klachtenregeling. Mijn vak beoefen ik met oprechte passie en compassie. Toch ben ook ik een mens die fouten kan maken. Ik zal altijd proberen u daarin te horen en redelijkerwijs tegemoet te komen. U kunt echter altijd een klacht indienen via https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/