Praktijk Goed Aardig

Geavanceerde psychotherapie

G. Wieringa

   dhr. G. Wieringa


       CONTACTGEGEVENS, KWALIFICATIES, BEREIKBAARHEID, DOELGROEP, DOORVERWIJZING Contactgegevens


Praktijk Goed Aardig. Psychotherapie Wieringa.

BIG-nummer 69916438625 Beroep Gezondheidszorgpsycholoog
BIG-nummer 89916438616 Beroep Psychotherapeut

AGB praktijk 94059997 KvK 57137277

emailadres info@praktijkgoedaardig.nl

telefoon Praktijk Goed Aardig: 06-83284069


Ik ben Gert-Jan Wieringa, GZ-Psycholoog en Psychotherapeut.

Ik heb mijn eigen praktijk in een gebouw waar ik met meerdere goede (hoog opgeleide) en aardige collega’s het pand deel.

Goed opgeleid en goedaardig steunend, zodat u zich minder alleen voelt staan in het bereiken van uw concrete doelen; dat zijn de kernwaarden van waaruit ik werk.

Daarom is mijn praktijknaam: Praktijk Goed Aardig.


Kwalificaties

-GZ-Psycholoog (Gezondheidszorg psycholoog registratie voor diagnostiek en uitvoerend behandelen van meestal minder complexe problematiek of van complexe problematiek onder regie van een psychotherapeut of klinische psycholoog)


-Psychotherapeut (registratie voor behandelen als regiebehandelaar van complexe problematiek)


Specialisaties:

-lid VEN Vereniging EMDR Nederland (EMDR practitioner) voor traumabehandelingen


-lid VGCT (Vereniging voor gedrags- en cognitieve therapie) voor gedragsgerichte veranderingen.


-aspirant lid VSt (Vereniging voor schematherapie) voor veranderen van diepere schema's / kernovertuigingen die het veranderen van gedrag kunnen versterken indien nodig. 


-aspirant lid NVPP (Nederlandse vereniging voor psychoanalytische psychotherapie) voor als extra analyse van de problematiek nodig is met name over het contact tussen client en therapeut.


Over de verschillen en overeenkomsten en bruikbaarheid van interventies uit de Cognitieve gedragstherapie, traumagerichte EMDR techniek, schematherapie en psychoanalytische psychotherapie, staat in onderstaande sectie over de WERKWIJZE meer vermeld. Hoewel ik stevig opgeleid ben houd ik niet van het denken in hokjes en niet om vanuit een enkele therapie stroming te werken. Er zijn vaak namelijk meerdere interventies van meerdere therapiestromingen geschikt om een bepaalde concrete gewenste verandering te bereiken. Ik heb een voorkeur om in overleg met client interventies te kiezen die voor het bereiken van de doelen op dat moment krachtig kunnen werken.

Alle interventies passen in elk geval bij de meest moderne recente onderzochte richtlijnen. 


Kwaliteitskeurmerken

-Gevisiteerd door LVVP (Landelijke vereniging vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten)


-aspirant lid KiBG (Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ).


Zowel de LVVP als de KiBG zijn instanties die door de beroepsgroep en verzekeraars erkend zijn en die kwaliteit en privacy-veiligheid van mijn praktijk waarborgen.Bereikbaarheid

(deze gegevens staan ook herhaald op de pagina Contact&English form)


Op werktijden ben ik bereikbaar op mijn werknummer 06-83284069

en middels appen via Signal (een veilige app te vinden in de Playstore of Apple store)

en via mailen naar info@praktijkgoedaardig.nl.

Ik probeer bij nood dezelfde dag te reageren en eventueel een gesprekstijd af te spreken.


-Uiteraard is altijd de ACHTERWACHT van uw huisarts te bereiken voor spoed buiten werktijden (staat op de website of de voicemail van uw huisarts).


-Ook raad ik al mijn cliënten de LUISTERLIJN aan 088-0767000 waar mensen heel goed opgeleid zijn om zinvol en vaardig te luisteren zonder dwingende adviezen te geven (het zijn geen behandelgesprekken).


-En dan is er nog de SUICIDE-PREVENTIELIJN 0800-0113 (dus NIET 113).

Aangetoond is dat mensen die hiernaar bellen echt meer kans maken te overleven en dat zij achteraf zelf erg blij zijn gebeld te hebben.


-Bezorgde familie of bekenden die levensbedreiging vermoeden kunnen dat altijd melden bij 112.


contactpersoon:

Er dient door u als client overigens altijd een formele contactpersoon aangewezen te worden in een behandeling.

Die krijgt nooit behandelinformatie maar bij vermoeden van ernstige nood of levensbedreiging van een dient er iemand langs gestuurd te kunnen worden om even te kijken hoe het met u gaat. Dit gebeurt nooit zonder u als client eerst daarover van tevoren te informeren. Dit is een behandelrichtlijn. Die wordt bijna nooit toegepast maar het is bekend dat dit bij kan dragen een een veilige situatie.Tarieven en Privacy 

Zie ook de pagina 'TARIEVEN EN PRIVACY'

-Ik ben gecontracteerd met de meeste verzekeraars behalve ONVZ en CZ. De verzekeraars met wie ik een contract heb vergoeden uw behandelingen. Voor ONVZ en CZ krijgt u een beperkte vergoeding en dient u zelf bij te betalen. Hoeveel u dient bij te betalen staat op de pagina ; Tarieven en Privacy'. Dat is ongeveer 40 a 50% van het sessiebedrag. Het is uw eigen verantwoording om dit uit te zoeken en na te gaan bij uw verzekeraar al help ik u er wel bij.

-Uw privacy is uiteraard van groot belang. Over hoe uw Privacy gewaarborgd wordt kunt u de uitleg vinden op diezelfde pagina 'Tarieven en Privacy'. Daar kunt u ook mijn Prviacy Statement document downloaden, waarin dit onderwerp uitgebreid wordt toegelicht. Het lidmaatschap van de LVVP en de KiBG draagt bij aan een up to date beveiligde praktijk.DOELGROEP

-Ernstigere angst-gerelateerde problemen

 

-Trauma behandelingen


-Ernstigere depressieve gevoelens


-Ernstigere chronische vaag ongelukkige gevoelens ('vage' klachten), die op veel levensgebieden problemen geven


-ADHD (de complexere vormen)


-Verslavingsproblematiek:

Ik heb lang gewerkt in verslavingsinstellingen en kan ook met deze problematiek goed uit de voeten.

maar alleen als die in lichtere mate samen met de eerder genoemde klachten meespeelt of als de verslavingsproblematiek al eerder is behandeld in een verslavingskliniek en alleen nog nazorg behoeft. Een vrijgevestigde mag namelijk verslaving NIET als hoofddiagnose behandelen omdat bij ernstige verslavingen volgens richtlijn echt effectiever behandeling kan plaatsvinden in een daarvoor gespecialiseerde instelling. Dit zijn instellingen zoals Trubendorffer (die heeft mijn voorkeur omdat er er ook echt de andere problematiek behandelen die is gerelateerd aan verslavingsproblematiek) en zoals Solutions, Ready for Change en Jellinek. 

      Overigens vind ik voor veel cliënten het woord 'verslaving' een wat zware term en zie ik het meer als 'dwangmatig meer gebruiken dan je zelf wilt met negatieve consequenties' . Veel mensen herkennen zich namelijk wel erin dat zij van het dwingende karakter af willen en weer onafhankelijk willen zijn van middelen, en ervan willen kunnen genieten zonder teveel te WILLEN gebruiken maar ook zonder meteen het middelengebruik als iets vreselijks te hoeven te beschouwen.         Ik ben er wel eerlijk in dat ik vanuit mijn lange werkervaring in de verslavingszorg weet dat voor de meeste mensen geldt dat je eerst echt naar (bijna) nul dient af te bouwen en een jaar lang niet dient te gebruiken om pas echt vrij te kunnen zijn van dat verlangen naar meer. 

Ik heb een uitgebreide online module beschikbaar die ik goed kan begeleiden.

Maar soms zie je dat dat toch niet genoeg werkt en dat mensen een doorverwijzing willen om parallel aan mijn behandeling (die dan in frequentie afneemt) ook bij een verslavingsinstelling ervan af willen komen.

Als dat nodig blijkt dan is dat ook een VOORWAARDE voor verdere behandeling daarnaast bij mij. Dat is puur omdat het voor uzelf dan echt nodig is om de behandeling van de andere klachten succesvol te maken. 


-Geaardheidsvraagstukken


-Persoonlijkheidsproblematiek

van mensen die overmatige negatieve denk en voelpatronen over zichzelf en anderen ontwikkeld hebben in hun (vaak vroege) leven en die daardoor vastgelopen zijn op meerdere levensgebieden zoals in relaties werk en vriendschappen.  


In mijn solopraktijk kan ik niet kan opschalen naar psychiatrische zorg (met snelle gesprekken met psychiaters bij nood of andere vormen van verblijf of opvang). Hierdoor kan ik NIET mensen behandelen die opname nodig hebben of zeer intensieve zorg behoeven van psychiaters/artsen of die extreme externe stressoren meemaken zoals geen woon of verblijfplaats. Ook dient ernstige verslavingsproblematiek of acute psychotische stoornissen en bipolariteit volgens richtlijn behandeld te worden bij een daarin gespecialiseerde instelling  in teamverband en met opschaalmogelijkheden. In mijn praktijk kan ik wel mensen begeleiden die medicatie gebruiken die zij via hun huisarts verkrijgen. 


Vakkundige doorverwijzing

Soms blijkt in de pre-intake aan de telefoon (en soms tijdens de intake) dat uw problematiek gelukkig minder ernstig is. Ik mag alleen mensen helpen als die een diagnose hebben volgens de DSM5 (Diagnostical Statistical Manual van psychologische aandoeningen). U kan dan zeker toch nog hulp krijgen. U bent dan namelijk misschien al ruim voldoende geholpen door bijvoorbeeld gesprekken met de POH van uw huisarts (praktijkondersteuner huisarts) of middels mogelijkheden die de gemeente aanbiedt aan begeleiding (wijkteams).


 

Wachttijd


Via het praktijknummer van Praktijk Goed Aardig kunt u zich bij mij aanmelden (0683284069). Er volgt dan een zogeheten pre-intakegesprekje met u om te kijken of mijn aanbod en kwaliteiten passen bij uw hulpvraag. 

De wachttijd voor mijn praktijk is PER MAART is 8 weken voor intake en daarna 8 weken tot aan de start van de behandeling. Maandelijks wordt de wachttijd geactualiseerd.

Een wachttijd vind ik zelf vervelend maar dit heeft te maken met dat ik een kleine deeltijd eenmanspraktijk heb. Volgens de zogeheten treek norm voor wachttijden (de norm die is afgesproken in de ggz) is de tijd tot aan intake maximaal 4 weken en daarna maximaal 8 weken tot aan start van de behandeling. Ik probeer daar aan zoveel mogelijk te voldoen door samen met cliënten een zo efficient mogelijke behandeling na te streven die niet langer duurt dan nodig.


Maar u kunt via uw zorgverzekeraar vragen om zorgbemiddeling. Misschien kunt u al eerder bij andere therapeuten terecht die eveneens een eigen praktijk hebben in het gebouw waar mijn praktijk zit. Ook help ik graag met meedenken over doorverwijzingen naar diverse grotere en kleinere instellingen. U kunt verder ook een therapeut zoeken op

https://mijn.vgct.nl/vgct-register/ en op www.schematherapie.nl bij de knop 'zoek een therapeut'.


Klacht

Als lid van de LVVP ben ik aangesloten bij een klachtenregeling. Mijn vak beoefen ik met oprechte passie en compassie. Toch ben ook ik een mens die fouten kan maken. Ik zal altijd proberen u daarin te horen en redelijkerwijs tegemoet te komen. U kunt echter altijd een klacht indienen via https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/